Temeljni koraci proizvodnog procesa

Temeljni koraci proizvodnog procesa

Proizvodnja STAROČEŠKOG piva zasniva se na tradicionalnoj češkoj tehnologiji uz korištenje modernog postrojenja i odvija se u 4 tehnološke faze: proizvodnja sladovine, glavno vrenje, naknadno vrenje i odležavanje te dorada i istakanje piva u ambalažu.

Za proizvodnju STAROČEŠKOG piva u Pivovari Daruvar koriste se isključivo prirodne sirovine: slad, voda, hmelj i kvasac.