Krešo Marić - duša daruvarske pivovare

Jedan od važnih elemenata života mnogih Čeha, shvaćen kao nedjeljiv dio češke kulture, je pivo.
Krešo Marić - duša daruvarske pivovare

Kuhanje i konzumacija piva ima u češkoj kulturi tradiciju dužu od tisućljeća a nema sumnje da je takva i budućnost (iako istraživanja kažu da su Česi lani popili najmanje za posljednjih pedeset godina). Veza češke kulture i piva je sama po sebi razumljiva i tipična.

Nikakvo čudo da su Česi, koji su se u 19. stoljeću doselili u Slavoniju, donijeli sa sobom i kulturu piva. Hrvatska nije bila, a nije ni danas, zemlja duge pivske tradicije, kao Češka ili Njemačka. Iako se nameće da su prvu pivovaru u daruvarskom kraju, u koji su doseljenici dolazili u najvećem broju, osnovali Česi, u stvarnosti je to bio vlasnik vlastelinstva Izidor Janković, potomak utemeljitelja grada grofa Antuna Jankovića, a dogodilo se u samom Daruvaru godine 1840. Radilo se o maloj pivovari, namijenjenoj prvenstveno potrebama dvorca Jankovića, ali mi stanovnicima grada i okolice. Tada se godišnje proizvodilo tek 500 hektolitara piva (1998. godine rekordnih 255.000 hektolitara, a danas oko 40.000 hektolitara).

Pročitaj više.